Taisyklės

 • Registracija į grupes vykdoma interneto tinklalapyje sokioharmonija.lt, susikūrus asmeninę elektroninę paskyrą ir pasirinkus norimą grupę (greitesnei grupės paieškai naudokite filtrus).
 • Vieta pasirinktoje grupėje rezervuojama, kai sumokamas nustatyto dydžio mokestis už užsiėmimus.
 • Mokestis mokamas už būsimus einamojo mėnesio užsiėmimus. Mėnesinio kaina nustatoma pagal pasirinktų užsiėmimų tipą ir būsimų užsiėmimų skaičių kalendoriniame mėnesyje.
 • Įprastai laikoma, kad per kalendorinį mėnesį įvyksta 4 arba 8 užsiėmimai (priklausomai nuo pasirinktos grupės). Jeigu užsiėmimų įvyksta daugiau arba mažiau, kito mėnesio mokestis atitinkamai padidinamas arba sumažinamas.
 • Yra galimybė sumokėti už vieną bandomąjį užsiėmimą. Kaina 10 € asmeniui. Būtina išankstinė registracija.
 • Norint lankyti užsiėmimus 1k./sav. grupėje, kurios užsiėmimai vyks 2k./sav., dėl registracijos susisiekite telefonu arba el.paštu.
 • Jeigu užsiėmimas neįvyksta dėl Studijos kaltės, proporcingai sumažinama kito mėnesio kaina.
 • Jei Lankytojas dėl savo kaltės praleido užsiėmimą, mokestis nėra mažinamas, net jei jis praleistas dėl pateisinamų priežasčių.
 • Jei Lankytojas raštu informuoja Studiją, kad dėl ligos, komandiruotės, atostogų ar kitų priežasčių negalės atvykti į užsiėmimus 14 kalendorinių dienų arba ilgiau, Studija gali sumažinti kito mėnesio kainą.
 • Iki kiekvieno mėnesio 6-tos dienos sąskaitos už užsiėmimus išsiunčiamos elektroniniu paštu.
 • Paslaugų teikimo sutartis galioja iki 2024 m. rugpjūčio mėn. 31 d.
 • Lankytojas gali nutraukti sutartį rašu informuodamas Studiją ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki einamojo mėnesio pabaigos. Trenerio informavimas, kad Lankytojas užsiėmimų nebelankys, nėra tinkamas Studijos informavimas apie sutarties nutraukimą.
 • Visi Lankytojai šokių salėje privalo avėti švarią ir tvarkingą avalynę.
Kilus klausimams susisiekite su Studija telefonu +370 605 38 332 arba el.paštu info@sokioharmonija.lt.